1. Ønsker din virksomhed at skabe kommunikationsløsninger, som flytter holdninger og varer?

  2. Ønsker du, at dine kollegaer siger deres mening og bidrager til den faglige diskussion?

  3. Hvilken af følgende paroler beskriver bedst din arbejdsplads?

  4. Hvad er vigtigst på din arbejdsplads?

  5. Hvilken Premier League-klub holder du med?